Tinh dầu chiết xuất từ gỗ

Tinh dầu chiết xuất từ thân, lá

Tinh dầu chiết xuất từ hoa

Tinh dầu chiết xuất từ vỏ, trái cây

Tinh dầu chiết xuất từ nhựa