Tag Archives: Nguồn gốc tinh dầu

Nguồn gốc của tinh dầu?

Tinh dầu có từ bao giờ. Nguồn gốc tinh dầu ở đâu ? Tinh dầu thực vật đã được dùng trong những nền văn minh cổ đại vào thời gian cách đây khoảng 6.000 năm hoặc xưa hơn. Trên thế giới không xác định được thời gian chính xác về sự bắt đầu xuất hiện […]